Jaar 2

Het tweede jaar is vooral gericht op het ontdekken en vormgeven van jouw stijl. Je zal je steeds meer gaan orienteren op jouw loopbaan.

Waar liggen jouw interesses en kwaliteiten en hoe kan je deze het beste tot ontwikkeling laten komen? Daar gaan we mee aan de slag dit schooljaar bij MM&D!

Belangrijk!

Na elke opdracht zal je ook moeten terugkijken op hoe je gewerkt hebt en wat je gemaakt hebt. Dit noem je reflecteren. Hieronder vind je een formulier waar vragen op staan die je altijd moet gebruiken om te reflecteren op het project/opdracht die je net gemaakt hebt. Deze reflectie plaats je altijd op je eigen blog.